Lkf ab husbygge

Lkf ab husbyggeOm du funderar på att bygga nytt hus, från grunden, så finns det en del saker att tänka på. Att bygga ett hus från grunden innebär att du bör läsa på ordentligt om allt från bygglov till avtalsformer och vilka försäkringar du behöver när du ska bygga nytt. Det allra första du ska göra, är att se över kostnaderna. En kostnadskalkyl ger dig en bra översikt om vad det dels kostar att bygga nytt, men även vad du får för kostnader sedan när husbygget är klart. Du kommer ha driftskostnader och eventuell lånekostnad som blir istället för hyra kan man säga.

Du behöver först och främst en tomt att bygga ditt hus på och detta är oftast den största kostnaden tillsamman med olika markarbeten då du behöver vatten, el och avlopp. Det är bra att se över vad du får göra och inte göra på den tomt du tänker köpa eller har köpt. Du kan kolla med din kommun vilka planbestämmelser som gäller för din tomt. Är det så att det finns en detaljplan så anger den hur du får bygga. Om detaljplan inte finns så kan det finnas särskilda bestämmelser. Kommunen brukar även ha en områdesplan, så att du kan se vad de har för övriga framtidsplaner för området kring den tomt du köper. Du bör se över tomten, om det kommer att tillkomma saker som schaktning, sprängning eller annat, som ger mer kostnader. Du behöver även bygglov för att få bygga hus.

När du sedan ska bygga huset, så gäller det att bestämma sig för vad du vill ha för hustyp. Det finns både lösvirkeshus och kataloghus. Bygger du i lösvirke så det dig en större frihet i hur du kan utforma huset, men det tar i regel längre tid att bygga. Ett kataloghus är ett sätt att snabbt få ett hus på plats. Det finns många olika leverantörer och olika varianter av hus. Du kan få allt från ett enplans hus i vinkel till tvåplanshus med veranda så väl som ett vitputsat funkishus. Kanske du vill ha annorlunda fönster, mot de som finns i dessa hus? Då kan du även anlita en glasmästare, som kan göra dina fönster.

Hur mycket vill du göra själv och hur mycket vill du lägga på entreprenad är en annan fråga. Du kan välja mellan totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad.

Förberedelser innan bygget av huset startar som du kan göra och se till att det är klart är köpeavtal mellan dig och husföretaget. Beställa nybyggnadskarta av kommunen, ansöka om bygglov, göra en bygganmälan.