Husbesiktning

Husbesiktningar hos LKF ABHusbesiktning är det som ska göras på ett hus som du ska köpa. Dock finns det även andra former av besiktning man kan göra av ett hus. Det ska även göras besiktningar när det byggs nytt. En husbesiktning vid köp av hus är något som du som köpare bör göra för att uppfylla din undersökningsplikt.

Då du som privatperson ska köpa ett hus, så är det alltså din plikt att hitta brister och fel. Eftersom det är svårt att veta själv vad du ska titta efter eller vad som är rätt och fel, så är det bra att anlita en besiktningsman att göra själva husbesiktningen. En oberoende besiktningsman vet vad man ska leta efter och var de ska leta.

En husbesiktning sker genom en så kallad okulär besiktning. Det innebär att besiktningsmannen utför besiktningen med hjälp av syn, hörsel och lukt. Bland annat så undersöker man väggar, tak, fasad, våtutrymmen, grundkonstruktion, vind med mera. Finns det indikationer eller risk att huset är utsatt för fuktskador, så bör man öppna upp för att kontrollera detta. En del besiktningsmän gör detta redan under första besiktningen, medan andra gör det när det görs en så kallad utvidgad besiktning.

Ofta är det så att även säljaren besiktar sitt hus, inför försäljningen, men det är du som köpare som har undersökningsplikt. Du kan välja att köpa in din på säljarens besiktning och få ett intyg från den besiktningsmannen. Skulle det vara fel på huset som inte står med i detta protokoll så kan du kräva ersättning. Dock är det alltid det bästa att anlita en egen besiktningsman och att göra det innan man skriver på och köper ett hus. Att anlita en besiktningsman för att besikta huset kostar lite olika mycket men ofta är det ett fast pris för en villa i normalstorlek. Det kan tillkomma kostnader om det finns flera andra byggnader. Ett normalstort hus tar ca 4 timmar att besikta.

Det går att anlita en besiktningsman både vid köp och försäljning av hus. Det viktiga är att besiktningen görs innan signering av köpekontraktet sker. Det går att skriva med en klausul att tillåta besiktning efter att ni skrivit under. Dock ska denna klausul innehålla vilka rättigheter du har om besiktningen visar på brister i bostaden, exempelvis prisavdrag eller hävning.

Anlita en besiktningsman som har adekvat kunskap och tillräcklig utbildning. Du bör alltså se till att besiktningsmannen i fråga har en bra utbildning som är gedigen, samt att han har ansvarsförsäkring och certifiering.