Ibland har man inte möjligheten att vare sig bygga nytt, eller att köpa ett hus. Om du ändå känner att du vill bo i ett hus och inte en lägenhet, så finns det många som hyr ut sina hus eller villor. Det finns dock så klart en hel del att även tänka på här. Om du får ett erbjudande om att hyra ett hus, så bör du se över vad som ingår i hyran. Är det du eller hyresvärden som ska stå för värme, vatten, sophämtning, skottning, sotning med mera? Om huset behöver repareras, vem är ansvarig då? Det är viktigt att läsa kontraktet som skrivs mellan dig och den som hyr ut. Besittningsskyddet är sämre i ett hus än vad det är i en lägenhet. Är det så att ägaren till huset vill sälja, så kan han eller hon tvinga dig att flytta, såvida det inte står något annat i det kontrakt ni har skrivit.

Hyra ut

Om du är i omvänd position, att du har ett hus du vill hyra ut, så är det bra att noga gå igenom hyreslagens villkor. Om det är en bostadsrätt som du äger och vill hyra ut, så är det föreningen som måste godkänna detta. Är det dit eget hus, så är det du som fastighetsägare som bestämmer. Då gäller besittningsskyddet. En del avtalar dock bort detta genom ett särskilt avtal, som ligger utanför hyreskontraktet.

Om du vill sälja huset, trots hyresgäster, så går det oftast bra att göra, genom att ha en uppsägningstid, som är rimlig. Hyreslagen anger ofta vilken uppsägningstid som gäller. Dock kan det bero på vad ni har skrivit för avtal samt hur länge du haft en hyresgäst. En uppsägning ska ske skriftligt. Ibland händer det att en hyresgäst vägrar att flytta. Dock är det inte bara att anlita en låssmed, byta lås och tro att problemet är ur världen. Du bör koppla in hyresnämnden och få igenom en avhysning.