LKFAB Realtors (“LKFAB Realtors”) driver lkfab.se och kan driva andra webbplatser. Det är LKFAB Realtors policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när du använder våra webbplatser.

Besökare på webbplatsen

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar LKFAB Realtors in icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar brukar göra tillgängliga, såsom webbläsartyp, språkinställningar, referenswebbplats och datum och tid för varje besökareförfrågan. LKFAB Realtors syfte att samla in icke-personligt identifierande information är att bättre förstå hur LKFAB Realtors besökare använder sin webbplats. Från tid till annan kan LKFAB Realtors släppa icke-personligt identifierande information i aggregatet, t ex genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.

LKFAB Realtors samlar också potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP) adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på lkfab.se bloggar / webbplatser. LKFAB Realtors avslöjar endast inloggade användare och kommentera IP-adresser under samma omständigheter som den använder och avslöjar personligt identifierande information enligt nedan, förutom att kommentera IP-adresser och e-postadresser är synliga och avslöjas för administratörerna på bloggen / webbplatsen där Kommentar lämnades.

Samla personligt identifierande information

Vissa besökare på LKFAB Realtors hemsidor väljer att interagera med LKFAB Realtors på sätt som kräver att LKFAB Realtors samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som LKFAB Realtors samlar beror på interaktionens art. Till exempel ber vi besökare som registrerar sig på lkfab.se för att ge ett användarnamn och e-postadress. De som engagerar sig i transaktioner med LKFAB-fastighetsmäklare uppmanas att lämna ytterligare information, inklusive vid behov de personliga och finansiella uppgifter som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje fall samlar LKFAB Realtors endast sådan information i den utsträckning som är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med LKFAB Realtors. LKFAB Realtors avslöjar inte personligt identifierande information än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att leverera personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att engagera sig i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Samlad statistik

LKFAB Realtors kan samla in statistik om besökarnas beteende på sina webbplatser. LKFAB Realtors kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. LKFAB Realtors lämnar emellertid inte personligt identifierande information utöver vad som beskrivs nedan.

Skydd av viss personligt identifierande information

LKFAB Realtors beskriver potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast för de anställda, entreprenörer och associerade organisationer som (i) behöver veta den informationen för att kunna bearbeta den på LKFAB Realtors vägnar eller att tillhandahålla tjänster tillgängliga hos LKFAB Realtors “Webbplatser, och (ii) som har gått med på att inte lämna ut det till andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anknutna organisationer kan vara placerade utanför ditt hemland. Genom att använda LKFAB Realtors webbplatser, samtycker du till överföring av sådan information till dem. LKFAB Realtors kommer inte att hyra eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon annan. Förutom sina anställda, entreprenörer och anknutna organisationer beskriver LKFAB Realtors potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande uppgifter endast på grund av dagmoment, domstolsbeslut eller annan statlig begäran eller när LKFAB Realtors tror på god tro att Upplysningar är rimligt nödvändiga för att skydda egendomen eller rättigheterna till LKFAB-fastighetsmäklare, tredje part eller allmänheten i stort. Om du är registrerad användare av en LKFAB Realtors webbplats och har levererat din e-postadress kan LKFAB Realtors ibland skicka ett mail för att berätta om nya funktioner, begära din feedback eller bara hålla dig uppdaterad med vad som händer med LKFAB Fastighetsmäklare och våra produkter. Om du skickar en begäran till oss (till exempel via e-post eller via en av våra feedbackmekanismer), förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller hjälpa oss att stödja andra användare. LKFAB Realtors tar alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att skydda mot obehörig tillgång, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information.

Småkakor

En kaka är en sträng information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren returnerar. LKFAB Realtors använder cookies för att hjälpa LKFAB Realtors identifiera och spåra besökare, deras användning av LKFAB Realtors hemsida och deras hemsida åtkomstpreferenser. LKFAB Realtors besökare som inte vill ha kakor plats