Följande villkor reglerar all användning av lkfab.ses hemsida och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av LKFAB Realtors (“LKFAB Realtors”). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du godkänner alla ändringar i villkoren i denna och alla andra regler, policyer (inklusive, utan begränsning, LKFAB Realtors sekretesspolicy) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på detta Webbplats av LKFAB Realtors (gemensamt “avtalet”).

Vänligen läs igenom avtalet noga innan du öppnar eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande från LKFAB Realtors, är godkännande uttryckligen begränsat till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

Ditt lkfab.se konto och webbplats. Om du skapar en blogg / webbplats på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela sökord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att handla på andras namn eller rykte, och LKFAB Realtors kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som den anser vara olämplig eller olaglig, Eller på annat sätt kan orsaka ansvar för LKFAB Realtors. Du måste genast underrätta LKFAB Realtors om eventuella obehöriga användningar av din blogg, ditt konto eller andra säkerhetsbrott. LKFAB-fastighetsmäklare är inte ansvariga för handlingar eller försummelser från dig, inklusive eventuella skador som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser.
Ansvar för bidragsgivare. Om du använder en blogg, kommenterar en blogg, skickar material till webbplatsen, lägger till länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (vilket sådant material, “innehåll” ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogramvara. Genom att göra innehåll tillgängligt kan du garantera att
Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka de ägarskyddade rättigheterna, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemliga rättigheter hos någon tredje part.
Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriella rättigheter du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga in eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) Alla rättigheter i eller till innehållet
Du har fullgjort alla tredjepartslicenser som gäller innehållet och har gjort allt som behövs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor
Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, malware, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
Innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt genererad och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser eller för att fortsätta olagliga handlingar (t.ex. Som phishing) eller vilseleda mottagare om källan till materialet (t.ex. spoofing);
Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inga hot eller uppmuntrar våld mot enskilda personer eller enheter, och strider inte mot tredje parts privatliv eller reklamrättigheter.
Din blogg blir inte annonserad via oönskade elektroniska meddelanden som spam-länkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
Din blogg heter inte på ett sätt som vilseleder dina läsare att tänka att du är en annan person eller ett företag. Exempelvis är din blogg webbadress eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller annat företag än din egen; och
Du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, kategoriseras och / eller beskrivs materialets art, natur, användningsområden och effekter, oavsett om det begärs av LKFAB Realtors eller på annat sätt.
Genom att skicka innehåll till LKFAB-fastighetsmäklare för att inkludera dem på din webbplats, ger du LKFAB Realtors en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart för att visa, distribuera och marknadsföra Din blogg. Om du tar bort innehåll kommer LKFAB Realtors att använda rimliga ansträngningar för att ta bort den från webbplatsen, men du bekräftar att cachning eller referenser till innehållet inte får göras omedelbart otillgänglig.